Løkeng Catering

Her kommer informasjon om Løkeng Catering, når det ble etablert – hvem som arbeider her og ikke minst historikk.

Tlf: 96 94 46 48
E-post: lokengcateringas@gmail.com
Adresse:Rådhusgata 8.
Sted: 8006 BODØ
Org.nr: 995375893